Привіт. Не проходить тест "В методе drawScene() последним должен быть вызван метод draw(Game) у объекта snake. В качестве параметра метода передай this." хоча метод draw викликаний коректно останнім в методі private void drawScene(){ після setCellColor(8,7, Color.DARKSEAGREEN); snake.draw(this); Допожіть будь ласка.