Задачи на «wait-notify-notifyAll» - 1

— Привет, Амиго!