Задачи на автобоксинг Boolean - 1

— Привет, Амиго!