Задачи на автобоксинг Character - 1

— Привет, Амиго!